Угода

Договір публічної оферти

Цей договір адресований фізичним особам, які зареєстровані в мережі Інтернет на сайті: http://bofon.com.ua (далі — «Сайт»), далі іменовані «Користувачі», і є офіційною та публічною пропозицією особи, зазначеної в Додатку до цього Договору, далі іменований «Продавець», в особі ТОВ «Бофон.юа», далі іменований «Агент», що діє від імені та за рахунок Продавця, укласти договір, предмет та умови якого вказані в Додатку до цього Договору, уклали цей договір (далі - Договір) про наступне:

 1. Терміни:
  • Публічна Оферта — пропозиція до придбання Товарів та/або Послуг Продавця, яка опублікована Агентом на Сайті, звернена до невизначеного кола осіб, в тому числі до Користувачів;
  • Акція — захід, що проводиться Продавцем, спрямований на реалізацію Товарів та/або Послуг Продавця Користувачам за купонами, одержаними в Агента на умовах, обумовлених в Публічній оферті. Користувач вважається таким, що фактично взяв участь в Акції, якщо ним були фактично отримані Товари та/або Послуги у Продавця в рамках Публічної Оферти при пред’явленні Купона. Умови кожної конкретної Акції публікуються на Сайті і є невід’ємною частиною Договору публічної оферти (Додаток);
  • Купон — документ, який має буквено-цифровий код, що дозволяє однозначно ідентифікувати Користувачів, які придбали Товари та/або Послуги Продавця, та підтверджує право одержати у Продавця Товари та/або Послуги впродовж терміну дії Купона на умовах Публічної оферти;
  • Період проведення акції — період часу, впродовж якого Продавець надає Користувачам можливість замовляти Товари та/або Послуги продавця на умовах Акції за допомогою Сайту Агента;
  • Термін дії Купону — період часу, впродовж якого Продавець зобов’язаний на умовах Публічної оферти надавати Товари та/або Послуги Користувачам, які пред’явили Купон. Термін дії Купона вказується на Сайті.
 2. Реєстрація на Сайті Агента в мережі Інтернет: http://bofon.com.ua (далі — Сайт) та здійснення оплати, передбаченої пунктом 7 Договору вважається повною і беззастережною згодою укласти Договір (далі — «Акцепт»).
 3. Акцепт Договору означає, що Користувач згоден зі всіма положеннями цього Договору публічної оферти та Додатків до нього, що рівнозначно укладенню Договору та Додатків до нього.
 4. Предмет, умови та термін дії Договору встановлюється у відповідному Додатку до нього (умови проведення Акції).
 5. Додатки до Договору є його невід’ємною частиною. Всі умови, що містяться в Додатках до Договору, складають умови Договору.
 6. Додаток до Договору розміщується в розділі «Умови акції» на Сайті Агента, що містить предмет, умови і термін угоди з Продавцем.
 7. Повноваження Агента обмежуються розміщенням на Сайті предмета і умов угоди від імені та за рахунок Продавця, а також оформленням угоди шляхом зарахування коштів Користувачів та наданням Користувачам Купону, в порядку, передбаченому п. 7 Договору. Права та обов’язки за Договором виникають безпосередньо у Користувача і Продавця. Всі претензії до предмету і умов Договору пред’являються Продавцеві. Агент не несе відповідальності за виконання Продавцем Договору.
 8. Користувач перераховує суму в розмірі, вказаному у відповідному Додатку до Договору, на розрахунковий рахунок Агента способом, зазначеними на Сайті. Перерахування суми здійснюється шляхом безготівкового розрахунку.
 9. Всі витрати по сплаті суми, зазначеної в пункті 7 Договору, несе Користувач.
 10. Виникнення прав та обов’язків між Продавцем і Користувачем за Договором залежить від настання наступної умови, щодо якої сторонам Договору невідомо, настане вона чи не настане: акцепту Договору іншими Користувачами, мінімальна кількість яких, а також терміни дії офіційної і публічної пропозиції зазначається у відповідному Додатку до Договору.
 11. Доказом укладення Договору Користувачем є ​​пред’явлення унікального коду Продавцеві, який присвоюється Користувачеві після реєстрації на Сайті або пред’явлення Продавцю купона. Будь-які інші докази укладення Договору Продавцем не розглядаються.
 12. Порядок обміну інформацією між Продавцем і Користувачем визначається і доводиться до відома Користувачів на Сайті.
 13. Користувач згоден з тим, що Агент використовує і обробляє персональні дані Користувача згідно чинного законодавства України.
 14. Користувач згоден з тим, що після проходження процедури реєстрації на Сайті Агент буде направляти на електронну адресу Користувачів листи та повідомлення, у тому числі рекламного характеру. Разом з тим Агент зобов’язується не передавати електронну адресу, а також будь-які інші відомості про Користувачів третім особам.
 15. Вказавши номер телефону в особистому профілі, Користувач автоматично погоджується отримувати СМС-повідомлення рекламного характеру. При виникненні бажання припинити даного роду розсилку, Користувач повинен заповнити заявку, скориставшись формою зворотного зв’язку на сайті Агента.
 16. Користувач згоден з тим, що в період Терміну дії Купонів повернення грошових коштів за не активованими Купонами здійснюється компанією Агентом, якщо інше не зазначено в умовах публічної оферти на відповідну Акцію. Повернення грошових коштів може бути здійснено на баланс Користувачів на сайті http://bofon.com.ua на підставі електронного листа відправленого через форму зворотного зв’язку на Сайті. Повернення грошових коштів на банківську картку Користувачів здійснюється на підставі письмового запиту з доданням копій документів, передбачених законодавством України. Запити на повернення розглядаються тільки протягом терміну дії купона і тільки у випадку, якщо товар або послуга не входять до Переліку товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню), затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 19 березня 1994 р. №172.
 17. Користувач погоджується з тим, що у випадку, якщо Купон був активований, то відповідальність за не надання та/або неналежне надання відповідної Послуги, або реалізацію Товару неналежної якості несе Продавець, а всі претензії в цьому, в тому числі претензії щодо повернення грошових коштів направляються безпосередньо до Продавця.
 18. Реквізити Агента

  ТОВ «Бофон.юа»

  Адреса: 03186, м. Київ,

  вул. Авіаконструктора Антонова, 28, оф. 306

  Тел.: (044) 228-47-20

  Код ЄДРПОУ 38855265

  п/р 26003052719783

  в ПАТ «ПРИВАТ БАНК» МФО 300711

  Платник податків на загальних підставах.